සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සති දෙකකට වසා දමයි .

කොවිඩ් 19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා ගෙන යන පූර්වාරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම විශ්ව විද්‍යාල සඳහා සති දෙකක නිවාඩුවක් ලබාදීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා .

ඒ අනුව හෙට දිනයේ සිට සති දෙකක කාලයක් මෙසේ විශ්වවිද්‍යාල වසා තැබීමට නියමිතයි .