දිවයින තුළ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙහෙමයි.

දැනට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරිම සහ නැවත පැනවීම පිළිබඳව උපදෙස් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා .

දැනට කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුළ දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු බලපැවැත් වෙනවා .
පුත්තලම, වව්නියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චි, මුලතිව් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නිතිය මාර්තු 27 සිකුරාදා පෙ.ව 6.00ට ඉවත් කෙරෙන අතර, එය එදිනම දහවල් 12.00ට නැවත පනවනු ලබනවා.

සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නිතිය හෙට (26) බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව 6.00ට ඉවත් කෙරෙන අතර, එය එදිනම දහවල් 12.00ට නැවත පනවනු ලබනවා .
එසේම දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන් ම තහනම් කර තිබෙනවා.

විදේශීය සංචාරකයන් තැනින් තැනට ගෙන යාම ද සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර තිබෙනවා .

ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කාලය තුළ කවර දිස්ත්‍රික්කයක වුව ද ගොවිතැන් වැඩ කරන සහ කුඩා තේ වතු හා අපනයන බෝග නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි නිරත ජනතාවට එකී වැඩ කිරීමට අවසර ඇති බවත් රජය දන්වා සිටිනවා .

මාධ්‍ය සේවා සඳහා මෙන්ම සහල් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා එළවළු ප්‍රවාහනයට ඉඩ ලබාදෙයි .

ගුවන් මගීන් සඳහා ගුවන් තොටුපළ හා වරාය සේවා පවත්වාගෙන යාමට ද අවසර දි තිබෙනවා.