තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන් නෑ.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් බාරගැනීම අද දින (17) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වීමට තිබුණ ද, අද දින ඇතුළු ව ඉදිරි දින දෙක රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් ඉදිරි දිනයන්හි ලැබෙන තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත්ද අද දින ලැබුණු ඒවා සේ සලකන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

එසේ ම තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ අවසන් දිනය රජය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබු පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ .