ගෝටා දිනුම්

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ද
මෙරට පුරවැසිභාවයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම ඒකමතිකව නිෂ්ප්‍රභා වී තිබෙනවා. ත්‍රිපුද්ගල අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් අද සවස ලබාදුන් තීන්දුව අනුවයි. චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර සහ ගාමිණී ගාමිණි වියන්ගොඩ යන පුද්ගලයන් විසින් ගොනු කර තිබූ මෙම පෙත්සම අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චය මණ්ඩලය විසින් ඒකමතිකවම නිෂ්ප්‍රභා කිරිම විශේෂ කරුණක් වෙනවා.