සනත්ට වසර දෙකක පූර්ණ ක්‍රිකට් තහනමක්.

අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාවේ දුෂණ මර්ධන නීති පද්ධතියේ වගන්ති දෙකක් උල්ලංඝණය කළ බව පිළිගැනීම නිසා ශී‍්‍ර ලංකා ටෙස්ට් පිලේ හිටපු නායක සනත් ජයසූරියට වසර දෙකක පූර්ණ ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ශී‍්‍ර ලංකා කි‍්‍රකට් ආයතනයේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප‍්‍රධානියාද වූ සනත් ජයසූරිය අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාවේ දුෂණ මර්ධන නීති සංග‍්‍රහයේ වගන්ති දෙකක් උල්ලංඝණය කළ බව පිළිගෙන තිබෙන බවයි සදහන් වන්නේ. .