පෞද්ගලික පාසල් සිසුන්ගේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමිසම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරුණු විමසයි

පෞද්ගලික පාසල් සිසුන් සඳහා තම පාසැල මගින් උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කිරීම වළක්වාලමින් ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව කරුණු විභාග දෙපාර්තුමේන්තුවේ කරුණු විමසා ඇති බව වාර්තා වෙනවා. දිනපතා පළවන ජාතික පුවත්පතක සදහන් වාර්තාවකට අනුව මෙම කරුණු විමසීම කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ. ඉදිරියේදි අදාල පාර්ශවයන් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත කැඳවා මේ පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදු කරනු ඇති බවවැඩිදුරටත් එම කොමිසන් සභා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. පසුගිය වර පැවැත්වූ අපොස උසස් පෙළ විභාගේ ්‍රථම ස්ථානයක් පෞද්ගලික පාසලක් විසින් ලබා ගැනීමට එරෙහිව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි දෙමව්පියන් පවසන්නේ. රජයේ පාසල් වල අධ්‍යාපන මට්ටම ඉහල නොදමා පෞද්ගලික ාාසැල්ව ශිෂ්‍යයන්ට මෙසේ නීති රීති දැමීම පිළිබඳව දෙමාපියන් සහ පෞද්ගලික පාසල් ප්‍රධානීන් සිය අප්‍රසාදය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පළ කර සිටිනවා.