ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානයට එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

ප්‍රබල දේශපාලන පෙරමුණක්  ඇතිකිරීමේ අරමුණින් පිහිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන  ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධනායට එකතුවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය එම පක්ෂයට අනුමැතිය  ලබාදී තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිටකෝට්ටේ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේ දී කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ග රැස් වූ අතර, රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය පිහිටුවීම  සඳහා වූ යෝජනාව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

නව සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාව සකස් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරිම සඳහා ලබන (27) වැනි දින සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ දී විශේෂ හමුවක් කැඳවීමට ද  තීරණය වූ බව සඳහන් වෙනවා.

ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරැකීම වෙනුවෙන් එක්වු සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ සංවිධාන එකතු වන බවද  වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.