පාඨලීගේ පුටුව දිනේෂ්ට

කැබිනට් මණ්ඩලය විසිර ගියත් හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක තමන් තවමත් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පවසමින් එම අමාත්‍යංශයේ රාජකාරි සිදු කරන අයුරු ඔහුගේගේ නිල ‍ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහන්  තිබුණත්  අද දින එම තනතුර සඳහා මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. මේ අනුව වත්මන් ආණ්ඩුවේ මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වන්නේ දිනේෂ් ගුණවර්ධනයි.