රජය ඉන්ධන මිල යළි නංවයි.

0
170
views
ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රහසිගත මිල සුත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල  යළි ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් (6) හයකින්ද,  ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8 කින් ද වැඩි කර තිබෙනවා.  ඊට අමතරව සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 8 කින් වැඩි කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ  වෙතත් සාමාන්‍ය ඩීසල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා ඇති බවක් සඳහා වන්නේ නැත.

මීට පෙර ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල්  ලීටරයක් රුපියල් 149 වූ අතර ,  ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක්  රුපියල් 161 ට අලෙවි කෙරිණි. සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් මීට  පෙර අලෙවි කෙරුණේ රුපියල් 133කටය .