පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාල වැට් බද්ද ඉවතට

0
338
views

පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවාවන් වෙනුවෙන් පනවා තිබු 50% ක වැට් බද්ද ජුලි 2 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා .

පෞද්ගලික රෝහල්වල කාමර ගාස්තු සඳහා වන වැට් බද්ද හැර අනෙකුත් සියලු සේවාවන් සඳහා පනවා තිබු වැට් බද්ද ඉවත් කෙරෙන බව කැබිනට් සම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇමැති රාජිත සේනාරත්න අද (25) පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දිමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ දී පවසා සිටියා. ඒ වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා .