පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් හෙට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි.

0
70
views

ශ්‍රී ලංකාවේ සිව් දින නිල සංචාරයක් සඳහා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් පැට්‍රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ්
බදාදා (1) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා .
ඇය විසින් \ ්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන සිදු කරන පළමු සංචාරය මෙය වන අතර හෙට (1) දිනයේම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන හමුවීමට නියමිත බවද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසා සිටිනවා.

මහලේකම්වරියගේ මෙම හමුවීම්වල ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ අන්තර්-පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය වෙළෙඳාම වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළුව ලන්ඩනයේ පවත්වන ලද 2018 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුළුවේදී එකඟ වූ ප්‍රතිඵල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා සහයෝගීතාව වර්ධනය කරගැනීම බවයි සඳහන් වන්නේ .