පළාත් සභා මැතිවරණය දෙසැම්බරයේ – අගමැති

0
268
views

පළාත් සභා මැතිවරණය මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී පැවැත්විමට ගත යුතු මුලික පියවරක් ලෙස සියලු පක්ෂ නායකයිනගේ අදහස් විමසීම්ට හැකි ඉක්මනින් පක්ෂ නායක රැස්විමක් කැඳවන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කතානායක කරු ජයසුරියට මේ වන විටත් දැනුම් දී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

එසේම පළාත් සභා මැතිවරණය මේ වසරේ දෙසැම්බරයේ ස්ථිර වශයෙන්ම පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සෑම පියවරක්ම ගන්නා ලෙසද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී ඇති බවද සඳහන් වෙනවා .