කටුනායක අවට අහසේ සරුංගල් යැවීමෙන් වල්කින්න.

0
810
views

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ අවට කලාප ඉහළ අහසේ සරුංගල් යැවීම, ගුවන්ගමන් වලට බාධා ඇතිවන හෙයින් සරුංගල් යැවීමෙන් වැළකී සිටින්නැයි ගුවන් තොටුපොළ රාජකාරී කළමනාකාරවරයා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා .

ඉදිරියේ එළඹෙන දෙවැනි පාසල් නිවාඩු සමයත් සමඟ ආරම්භ වන සරුංගල් වාරය නිසා මෙම ඉල්ලීම ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කළමනාකාරවරයා පියවර ගෙන තිබෙනවා .
විශාලව වශයෙන් සරුංගල් ඉදිරි කාළ වලදී උදෑසන සිට සවස් වනතුරු ගුවන් තොටුපොළ අවට ඉහළ අහසේ යැවීම නිසා කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ මෙන්ම ගුවන් යානාවල රේඩාර් පද්ධති වලටද හවුලඅවුල් සහගත තත්ත්වයන් ඇතිවීම ඉතා භයානක තත්ත්වයක් ලෙසයි මේ පිළිබද විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.