‘අයි‘ කල්ලියේ 13 ක් යාපනයෙන් අල්ලයි

0
307
views

යාපනයේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක අයි නමින් හැඳින්වෙන කල්ලියක සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකු පලෙයි පොලීසියේ මෙහෙයුමකින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසනවා .

පසුගියදා කොඩිකාමම් එලුදුමට්ටුවාල් ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට පත්වූ තරුණයින් දෙදෙනෙකුගෙන් කොඩිකාමම් පොලීසිය විසින් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී අදාල නව කල්ලිය පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති අතර ඒ බව පලෙයි පොලීසියට කරන ලද දැනම් දීමකට අනුව පලෙයි මරදන්කේනි ප්‍රදේශයන්හි අදාලයේ සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකු පලෙයි පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්්නේ .
අත්අඩංගුවට පත් පිරිසෙන් සමහරක් ආවා ක්‍රියාකාරකම් වලට හවුල්ව සිට ඇති අතර පසුව එම පිරිස් විසින්ම අයි නැමති කල්ලියක් නිර්මානය කර පුද්ගල පහරදීම් කිහිපයක් සිදු කොට ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.