උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව එජාපයට

0
1102
views

 

අද පස්වරුවේ උඩුනුවර ප් ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා සභාපති සහ සභාපති තෝරාගැනී ගැනීමේ තරගයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති අපේක්ෂකයා වශයෙන් තරග කළ ගාමිණී තෙන්නකෝන් ඡන්ද 20 ක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනවා. එසේම එම එජාපයෙන්ම උප සභාපති ද තේරී පත් වීම විශේෂ සිද්ධියක් වනවා.