ආණ්ඩු විරෝධී කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ඉවත්කරන්න – එජාප මන්ත්‍රීවරු

0
538
views

අගමැතිට එරෙහි විශ්වාස භංගයේදී ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කළ ඇමැතිවරුන් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන් අද ලිඛිතව ඉල්ලීමක් තිබෙනවා .

එස් බී දිසානායක, ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනවිරත්න, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්, චන්දිම වීරක්කොඩි සහ දයාසිරි ජයසේකර ආණ්ඩු විරෝධී කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් හඳුන්වනවා.