අගමැති විශ්වාස භංගය ජයගනී.

0
1624
views

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ගෙන එනු ලැබූ විශ්වාස භංග යොජනාව අද වැඩි ඡන්ද 46කින් පරාජයට පත්වුණා.

මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 76 ද යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 122 ලැබී තිබූ අතර ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ මන්ත්‍රීවරු 26ක් සභා ගැබේ නොසිටි බව සඳහන් වෙනවා.