අගමැතිට එරෙහි විශ්වාසභංගය අද  පාර්ලිමේන්තුවේ .

0
326
views

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව අද (04) දවස පුරා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද වන අතර එය  අද රාත්‍රී ඡන්ද විමසීම්කින් අනතුරුව අවසන් වීමට නියමිතය.