නාඋල ප්‍රදේශයට පොලිස් ආරක්ෂාවක්

0
523
views

මාතලේ – නාඋල පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයට මේ වන විට විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා .
ප‍්‍රදේශයේ ඇති ආගමික ස්ථාන, මෙන්ම පොදු ස්ථාන රැසක් ආරක්ෂා කිරීම මෙන්න මහජන සාමය ඇතිකිරීමට මෙම පියවර ගෙන ඇතැයිද සිදුවන ඕනෑම තත්ත්වයකට මුහුණ දීම සඳහා විශේෂ කැරළි මර්ධන ඒකකයක් යොදවා ඇති අතර පොලිස් මාර්ග බාධකද යොදවා ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තර කර ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.