වට්ස් ඇප්, වයිබර් වලටත් වැට බඳියි.

ෆේස්බුක් වලට අමතරව වට්ස්ඇප්, වයිබර් වැනි අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු කරන මාර්ගද අවහිර කරන බව විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයකු පවසනවා. මෙය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කරන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් සමාජ මාධ්‍ය ජාල පාලනය කිරීම ප්ායෝගික නොවන බවයි බොහෝ බුද්ධිමතුන්ගේ අදහස වී තිබෙන්නේ .