රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාරට නීතිය හා සාමය ඇමතිකම

0
590
views

නීතිය හා සාමය ඇමැතිවරයා ලෙස රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර පත්කළ බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ඔහු අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇතැයි එම දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.