මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය උදෑසන 10.00 සිට ඉවත්ට.

මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අද සවස හතර වන තෙක් පනවා තිබූ ඇඳිරිනීතිය අද උදෑසන 10ට ඉවත් කිරීමට පොලිස්පතිවරයා තීරණය කර ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා .

හදිසි නීති රෙගුලාසි අනුව පොලිස්පතිවරයා විසින් ඊයේ සවස 4ට ඇඳිරිනීතිය පනවනු ලැබුවේ පැය 24ක් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය ඒ අනුව එය අද උදෑසන 10ට ඉවත් කර තිබෙනවා .

මේ වන විට මහනුවර ප්‍රදේශයේ බොහෝ කඩ සාප්පු විවෘත කර ඇති අතර සාමාන්‍ය පරිදි ප්‍රවාහන කට කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින බව වාර්තා වෙනවා.