ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දෙන් පත් වු සභිකයන් ගේ නම් මුද්‍රණයට.

0
326
views

පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් කෙරෙන සභිකයන් ගේ නාම ලේඛණයෙන් කොටසක් රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යැවූ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා .

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ යන පක්ෂවලින් සමානුපාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කෙරෙන සභිකයන් ගේ නාමලේඛණ කිහිපයක් ලැබී තිබු හෙයින් ඒවා රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යැවූ බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභා ආරංචි මාර්ග පවසනවා .

පළාත් පාලන ආයතන වල සභිකයන් ගේ නාමලේඛණ ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ලබන සතියේදී නිකුත් කෙරෙනු ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.