වැඩවර්ජන විශ්ව විද්‍යාල වලටත් පැතිරේ.

මෙම වස්රෙහි දී ප්‍රමාණවත් වැටුප් වැඩිවීම්ක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ජලසම්පාදන මන්ඩල සේවකයන් ඊයේ ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය අද දිනයේත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
එ් හේතුවෙන් දිවයින පුරා සියලුම ජල සම්පාදන මණ්ඩල කාර්යාල වල දෛනික වැඩ කටයුතු අඩපණ වී ඇති බවයි ජල සම්පත් සම්පාදන වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සංවිධානය පවසන්නේ.
මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන් අද සහ හෙට දෙදින තුළ පැය 48 ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙමින් සිටිනවා .