මහින්දගේ පොහොට්ටුවට දැවැන්ත ජයක්.

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ සහයෝගය හිමි වූ ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අති විශිෂ්ට ජයක් ලබාගත්තේය. අද රාත්‍රී 10.30 වන විට ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද ප‍්‍රතිඵල අනුව පළාත් පාලන ආයතන 341 න් ආයතන 222 ක බහුතරය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා .

පළාත් පාලන ආයතන 41 ක බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අත්පත් කරගත් අතර ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයට පළාත් පාලන ආයතන 34 ක බහුතරය හිමිව තිබෙනවා මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ආයතන 10 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 4 ක් හිමිව තිබෙනවා.

පොහොට්ටුව ලකුණින් තරග කළ ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මේ දක්වා හිමිකරගෙන තිබෙන සමස්ත ඡුන්ද සංඛ්‍යාව 49,41,952 ක් වන අතර සමස්ත ඡුන්ද ප‍්‍රමාණයෙන් 45.09 ‍% ක ප‍්‍රතිශතයකි. මෙම ඡන්ද සංඛ්‍යාව අනුව ශී‍්‍ර ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවී ඇති පළාත් පාලන සභික සංඛ්‍යාව 3369 වන අතර එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36,12,259 කි. මෙය ප‍්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්කල එය 32.63 % ‍ ක් වන අතර එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට හිමිවී ඇති සභික සංඛ්‍යාව 2385 වෙනවා. එසේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි වී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 9,89,821 ක් (ප‍්‍රතිශතය 8.94 % ක්) වන අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමිවී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6,93,875 (ප‍්‍රතිශතය 6.27 ‍% කි). ප‍්‍රතිඵල ලයිස්තුවේ පස්වැනි ස්ථානයේ සිටින ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය හිමිකරගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4,91,835 (ප‍්‍රතිශතය 4.44 ‍%) කි.