දහවල් 12.00 ට පැමිණිලි 75 යි

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැති අද (10) දිවා කාලය වන විට විවිධ අකටයුතුකම් පිළිබඳ පැමිණිලි 75 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබු බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා .

රඹුක්කන එජාප අපේත්ෂකයෙතුට හා යාපනය ඊපීඩීපී අපේක්ෂකයෙකුට පහර දීම් පිලිබඳ සිද්ධීන් දෙකක් ද පුත්තලම හා මන්නාරම වාහන දෙකකට පහරදීම් ද වාර්තා වූ බව අවසන් පැෆරල් සංවිධානය කල්පිටියේ එජාප ආධාරකරුවන් දෙදෙනෙකුට පහර දී ඇති බවත් නාවලපිටියේ ඡන්දපොල නියෝජිතයෙකුට පහර දීම නිසා ඔහු රෝහල් ගත කර ඇති බවත් සඳහන් කරනවා .

කෙසේ වෙතත් පොදුවේ බලන කළ ප්‍රචණ්ඩත්වය අඩු මැතිවරණයක් ලෙස මෙම මැතිවරණය පෙන්වා දිය හැකි බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.