ජනපතිගෙන් වෙල්ගමට පොරොන්දුවක්

අගමැති ඉවත් කිරීමට ඇති හැකියාව ගැන සොයා බැලීමට ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර කුමාර වෙල්ගම පවසනවා .

ඔහු මේ බව පැවැසුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවසේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව පිටත්ව යන අවස්ථාවේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි .