හිටපු නීතිපති සොලිස්ටර් ජනරාල් සහ හිටපු ලෙකෝ ලේකම්ට නඩු.

හිටපු නීතිපති හා අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් හිටපු අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල්, වත්මන් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඒ.එච්.එම්.ඩී නාවස් සහ හිටපු ලංකා විදුලිබල පෞද්ගලික සමාගම ලේකම් එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩස් යන අයවලුන්ට අල්ලස් කොමිසම විසින් අද 18 කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී නඩු පවරන ලදී.

මොහාන් පීරිස් නීතිපති ධූරය දරන කාලයේ ලෙකෝ සමාගමේ ඉඩම් හා දේපල මිලදී ගැනීමේදී සිදු වූ බව කියන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා වලට වගකිවයුතු යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව අපරාධ චෝදනා යටතේ නඩු පැවරීම් වැළැක්වීම සඳහා අයුතු ලෙස වාර්තාවක් ලබා දීමේ චෝදනා යටතේ මෙසේ නඩු පවරන ලදී.