සයිටම් විරෝධී දෙමව්පියන් අද (06) තීරණාත්මක රැස්වීම්ක.

සයිටම් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම් සඳහා රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය ජාතික විධායක සභාව අද රැස් වෙන බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි පවසනවා .

ඔහු පවසා සිටින්නේ අද 06 දිනයේ දී ගන්නා තීරණය ඇතැම් විට මාරාන්තික උපවාසයකට වඩා වැඩි ක්‍රියාවලියක් විය හැකි බවයි.