ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමට වාරණයක්.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්‍රාථමික අලෙවි කාරිත්වය ඉදිරි මාස 6 කාලයක් සඳහා සඳහා ඉවත් කිරීම්ට තීරණය කර ඇත .

මීට ඉහත ද මෙම සමාගමට මේ ආකාරයෙන් වාර්ණයක් පනවා තිබූ මහ බැංකුව ඊයේ (05) දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉදිරි මාස හයක් සඳහා මෙම වාරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම්ට නියම කර තිබෙනවා .

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන නියාමනය සඳහා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයය ගත් තීරණයකට අනුව මෙය නියමය ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසෙනවා.