ශ්‍රී ලංකාවට නව චීන තානාපතිවරයෙක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව චීන තානාපතිවරයා ලෙස පත් කළ චෙන්ග් සියුආම් පවුලේ සැම සමග ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ භාර ගැනීම සදහා අද (21 වැනිදා) අලුයම කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට පැමිණියේය .