වෙලේ සුදාගේ බිරිඳගේ සේප්පුවේ යතුර නැතිවෙලා

මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වන වෙලේ සුදාගේ බිරිඳගේ රුපියල් කෝටි ගණනක රන් අභාරණ තැන්පත් කොට ඇති නුගේගොඩ මහජන බැංකුවේ ආරක්‍ෂිත සේප්පුවේ යතුර කොළඹ මහාධිකරණයේ දී අස්ථාන ගතවී ඇති බව කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු හමුවේ අද (23) හෙළිවි ඇත.

අදාළ ආරක්‍ෂිත සේප්පුවේ යතුර කොළඹ මහාධිකරණයේ භාණ්ඩ ගබඩා කාමරයේදී අස්ථාන ගතවී ඇත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව වහාම පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන ලෙස මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා රහස් පොලිසියේ අධ්‍යක්‍ෂවරයාටඅද (23) නියම කරන ලඳී.