විනිසුරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට මංගලගෙන් බාල්දියක්.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන්යෙන් මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර විරෝධය පළකර ඇත.

මෙම පුද්ගලයන්ගේ වැටුප් විශාල ප්‍රතිශතයකින් වැඩි කිරීම අනුමත කළ නොහැකි බව ඔහු පවසන අතර එමගින් අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවල පුද්ගලයන් නොසන්සුන් විය හැකි බවද පවසා තිබෙනවා. එසේම මෙම තීරණය ගත් කැබිනට් මණ්ඩල රැස් රැස්වීම්ට තමා සහභාගී නොවූ බවද ඔහු පවසනවා.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වා ඇති විශේෂ ව්‍යාපෘති ඇමැති සරත් අමුණුගම පවසා ඇත්තේ තමා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ කමිටුවක් මගින් ගත් සාමූහික තීරණයක් ලෙස බවයි .