වික්ටර් රත්නායකගේ බිරිඳට ඇප නෑ.

රාජ්‍ය බැංකුවකට සම්බන්ධ රන් භාණ්ඩ වංචාවක් පිළිබඳව තංගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි ප්‍රවීණ ගායක වික්ටර් රත්නායකගේ බිරිද හෂිනි අල්මේදා මේ මස 26 වැනිදා දක්වා නැවත රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට තංගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අද 17 නියෝග කළේය.

2012 වසරේ සිට 2010 වසර දක්වා කාලයේ දී තංගල්ලේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක අංශයේ ඇය සේවය කළ කාලය තුළදී එම බැංකුවට උගස් කර තිබූ රුපියල් 1280000 වටිනා ස්වර්ණාභරණ තොගයක් අතුරුදහන්වී යයි කියන සිද්ධියකට අචිනි අල්මේදා පසුගිය 9 වැනිදා තංගල්ල කොට්ඨාස වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණි.