වතුකම්කරුවන්ගෙන් පොලිසියට ගල්.

පස්සර එල්ටැබ් වත්තට වැටලීමකට ගිය පස්සර ආගරතැන්න පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිළධාරීන් පිරිසකට 40ක් පමණ සමන්විත වතු කම්කරුවන් පිරිසක් ගල්මුල් වලින් අතර ඒ හේතවෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු තුවාල ලබා බදුල්ල මහ රෝහලට ඇතුළත් කළ බව පස්සර පොලිසිය පවසනවා.

නීතීවිරෝධී මත්පැන් නිපදවන තිප්පොළක් වැටලීමට එල්ටැබ් වත්තට ගිය අවස්ථාවේදි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරීන් මෙම ප්‍රහාරය එල්ලවි ඇත. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පස්සර පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වතවා .