රජයේ වෛද්‍යවරු වැඩ වරති.

රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍යවරු සංකේත වැඩවර්ජනයක නිතරව සිටිනවා. එම වර්ජනය අද පෙරවරු 8 ට ආරම්භ කළ අතර හෙට (31) පෙරවරු 8 න් අවසන් කෙරෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් පවසනවා .

රජයේ රෝහල්වල සේවය කරන වෛද්‍යවරුන්ටත් සමස්තයක් වශයෙන් සෞඛ්‍ය කේෂ්ත්‍රයට බලපාන කරුණු ගණනාවක් මුල්කර ගනිමින් එම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ලේකම් පවසන්නේ .

මාලබේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාල අර්බුදයට දෙසැම්බර් 31 වැනි දාට පෙර විසඳුම් නොදීම, සිසුන්ට සාධාරණය ඉටුකිරිමට අපොහොසත් වීම, වෛද්‍යවරුන්ගේ අමතර රාජකාරි දීමනාව සංශෝධනය නොකිරිම, රාජ්‍ය සේවයේ තෝරාගත් කාණ්ඩ කිහිපයකට පමණක් මුලික වැටුප් වැඩිකිරිම, පැමිණිමේ හා ප්‍රවාහන දීමනාව යාවත්කාලීන නොවීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් මුල්කරගනිමින් වෛදච්‍යවරු වැඩවර්ජනයේ නිරත වන බවයි පැවසෙන්නේ.

වෛද්‍යවරුන්ගේ ඉහත ක්‍රියා කලාපය සමස්ත මහජනතාව පිළිකුලෙන් හෙළා දකිනවා.