මානව හිමිකම් පැමිණිලි සම්බන්ධව පොලිසිය වාර්තා තබයි.

0
1360
views

පසුගිය වසරේ පළමු කාර්තු තුනේ (ජනවාරි 01 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා) පැමිණිලි 5614ක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ලැබුණු බවත් ඉන් 1174ක්  නීති විරෝධීව පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා වධහිංසා කිරීම් පිළිබඳ සිදුවීම් බවත් එම කොමිෂන් සභාව පවසයි .
පරිපාලනයේදී වගකීම් පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 770ක් ද, තමන්ට සිදුවූ අසාධාරණ ගැන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පැමිණිලි 1002ක් ද ඉදිරිපත් කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම පවසනවා .
පසුගිය වසර තුළ පැමිණිලි 396ක් ඉල්ලා අස් කර ගත් බව පවසන ආචාර්ය දීපිකා උඩගම පැමිණිලි 83ක නිර්දේශ ලබා දුන් බවත්, අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග යන නිසා පැමිණිලි 145ක් අතරමග නවතා දමා ඇති බවත් පවසනවා .
එසේම නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා වධහිංසා කිරීමේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවද වධහිංසා තුරන් කිරීම සඳහා පුරවැසියාගේ දායකත්වය අත්‍යවශ්‍ය බව පවසනවා. ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් විසින් සිසු සිසුවියන් හිංසනයට ලක් කරනු ලැබූ අවස්ථා රැසක්ද පසුගිය කාලයේ වාර්තා වූ බවද  ආචාර්ය දීපිකා උඩගම පවසනවා .