මහීපාල මහින්දට එකතු වෙයි.

සබරගමු පලාත් පළාත් හිටපු මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් කෑගල්ල නිදහස් මාවතේ පැවති පොදුජන පෙරමුණ රැස්වීමට ගොඩබිමින් එම පක්ෂයට එක් වී ඇත. එහිදී ඇමැතිවරයා කියා ඇත්තේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන සටන්ට තමන්ද එක්වන බවයි. පලාත් පාලනමැතිවරණය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයන්ට සහයෝගය දැක්වීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම රැස්වීම්ට අති විශාල පිරිසක් රැස්ව සිටි බව වාර්තා වෙයි .