පෝස්ටර් කටවුට් ගැහුවොත් වැඩ වරදී.

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව පෝස්ටර් කටවුට් ගැසීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වන අතර සෑම මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානයකටම කම්කරු තිදෙනෙකු යොදවා පෝස්ටර් සහ කටවුට් ඉවත් කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසා සිටින්නේ අනිකුත් සෑම පොලිස් ස්ථානයකටම ඒ සඳහා කම්කරුවන් දෙදෙනෙකු යොදවන බවයි.