ජනාධිපති තම ධූරකාලය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසයි.

0
396
views

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් තමාට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ හැක්කේ වසර පහක් ද, එසේ නැත්නම් වසර හයක් ද පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසා ඇති බව සඳහන් වෙනවා.

එම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන්යෙන් කරුණු විමසීම ලබන බ්‍රහස්පතින්දා 11 ්‍ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවූට ඉදිරිපත් කරන බව සඳහන් වෙනවා .

වත්මන් ජනාධිපති වශයෙන් තමා පත්වන විට පැවතියේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බවද, ඒ අනුව ජනාධිපති ධූර කාලය වසර 6 බවද, නමුත් පසුව 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව එය වසර 5 දක්වා අඩු කළ බව ද, සඳහන් කරනවා .

ඒ අනුව තමාට ජනනාධිපති ධූරයේ කටයුතු කළ හැක්කේ වසර පහක කාලයක් ද, නැතිනම් වසර දහයක කාලයක් ද, යන්න පිළිබඳව කරුණු විමසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය තමාට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් ඇති කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ