ජනාධිපතිගෙ නිල කාලය වසර පහයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පදවියේ රැඳී සිටිය හැකි න නිල කාලය වසර පහක් පමණක් වන බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ජනාධිපති වෙත දැනුම්් දී තිබෙනවා .

.
ජනාධිපති ධුර කාලය අවසන් වන්නේ 2020 වසරේද ? නැත්නම් 2021 වසරේද? යන්න පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විමසන මතය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මෙසේ කරුණු දක්වනවා

“වත්මන් ජනාධිපතිතුමාගේ ධුර කාලය පිළිබඳ එතුමන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කරන ලද මත විමසුම සලකා බැලූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එකී ධුර කාලය වසර 05 ක් වන බව දැනුම් දී ඇත.”

.

අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙෆ් ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ ඒ පිළිබඳ කරුණු සලකා බලද්දී නීතිපතිවරයා අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට වසර හයක කාලයක් පදවියේ කටයුතු කළ හැකි බවය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සිය නිල කාලය 19 වන සංශෝධනය සම්මත කිරීමට පෙර ආරම්භ කර ඇති හෙයින් 19 වන සංශෝධනයේ සඳහන් වන පරිදි ජනාධිපතිවරයාගේ නිල කාලය වසර පහකට සීමා කරනු ලැබීම ඔහුට බල නොපාන බව නීතිපතිවරයාගේ තර්කය වි තිබුණේ .