අනුරාධපුර විශේෂ මහ අධිකරණය අහෝසියි.

2014 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි දින ආරම්භ කළ අනුරාධපුර විශේෂ මහාධිකරණය අහෝසි කිරීම්ට අධිකරණ සේවා කොමිසන් සභාව තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව මෙතෙක් කලක් අනුරාධපුර විශේෂ මහාධිකරණය ලෙස පැවති මෙම අධිකරණය ඉදිරියට උතුරුමැද පළාත්බද මහාධිකරණ අංක 2 ලෙස නම් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම විශේෂ අධිකරණය පිහිටවනු ලැබුවේ ‍ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ නඩු සහ ළමා අපයෝජන සිද්ධි වල්ට අදාළ නඩු පමණක් විභාග කිරීම සඳහාය .

අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරට පහරදුන් කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ට සහ මේජර් ජනරාල් ජානක පෙරේරා ඇතුළු 32 දෙනෙකු මරණයට පත් කිරීමේ සිද්ධීන්ට අදාළ කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව නඩු විභාග වන්නේ ද මේ මහ අධිකරණය තුළ ය.