අගමැතිගේ නිසා ප්‍රකාශය නිසා මූල්‍ය වෙළඳපලේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවෙලා ..

බැඳුම්කර වංචාව සහ ඒ පිළිබඳව අගමැති පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ප්‍රකාශය හේතුවෙන් මුල්‍ය වෙළද පොලේ ඇතිව තිබෙන ගැටුම්කාරී තත්ත්වය නිවැරැදි කිරීමට මහ බැංකුව මැදිහත් විය යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

මේ වන විට ඇතැම් මූල්‍ය සමාගම් කල් පිරී තිබෙන තැන්පතු ආපසු ලබා ගැනීම නවත්වා තිබෙන අතර ඇතැම් මූල්‍ය ආයතන වෙතට ගොස් මුදල් ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටින විට එම මුදල් ගෙවීමට නොහැකි බව පවසා සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා.

එමනිසා මුදල් ආරක්ෂා කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මඟ පෙන්වීමක් ුදල් ක්‍රමය පිළිබඳ බලධාරී ආයතනය වන මහ බැංකුව විසින් වහා සිදු කළ යුතු බව ද ඔහු පවසා සිටිනවා.