සයිටම් දෙමාපිය සංගමය හෙට ජනපති හමුවට.

0
2399
views

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටළුව පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ සයිටම් දෙමාපිය සංගමය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් හෙට පස්වරු හතට පැවැත්වීමට නියමිතය.