සයිටම් තීන්දුවට එරෙහිව ඇපෑලක් – වෛද්‍ය සභාව

0
1248
views

අද පස්වරුවේ රැස්වු ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ඇපෑලක් ගොනු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
ඔවුන් අද පස්වරුවේ රැස්වී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර එම තීරණයට එකඟ වූ බව එහි සභාපති මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා පවසයි.