යුද අපරාධ චෝදනා විභාගයට විදෙස් විනිසුරන් නැහැ -රාජිත

0
1232
views

යුද අපරාධ චෝදනා ඇතුළු බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝන පරීක්ෂා කරන විනිසුරු මඬුල්ල සඳහා එක් විදේශීය විනිසුරුවකුවත් අසුන් නොගන්නා බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසනවා.
එක් එක් සංවිධානවලට හෝ ආයතන වලට ඕනෑම ආකාරයේ යෝජනාවක් කළ හැකි වුවද රජයේ ස්ථාවර ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ මෙම අධිකරණ ක්‍රියාදාමය සඳහා විදේශ විනිසුරන් සම්බන්ධ කර නොගැනීම බව ඔහු අවධාරණය කරනවා.
ඔහු මේ බව පැවසුවේ අදාළ අධිකරණ යාන්ත්‍රණයට එක් විදේශීය විනිසුරුවකු හෝ සම්බන්ධ විය යුතු බවට සංහිඳියාව උදෙසා වන ප්‍රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය කර ඇති නිර්දේශය පිලිබඳ මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින්.
“රජයේ ස්ථාවරය, විදේශ නියෝජිතයො නැහැ. විදේශ නියෝජිතයො එන්න පුළුවන්, මේකට තාක්ෂණික දැනුම, නීතිමය උපදෙස් ලබාදෙන්නට ඇවිල්ල ඕනෑම උපදෙසක් ලබාදෙන්න පුළුවන්. විනිශ්චයකාරයෝ විදියට වාඩිවෙන්නෙ ලංකාවෙ කට්ටිය” පමණක් බව අමාත්‍යවරයා පවසනවා.