මල්වතු අස්ගිරි මහානායක හිමිවරුන් හමුවීමෙන් පසු අග්‍රමාත්‍යවරයා කළ ප්‍රකාශය විවේචනයට .

0
2281
views

 

පැවිදි හඬ සංවිධානයේ සභාපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි විසින් අග්‍රමාත්‍යවරයා මල්වතු අස්ගිරි මහානායක හිමිවරුන් හමුවීමෙන් පසු කළ ප්‍රකාශය මෙසේ විවේචනය කලා.

“රටේ අගමැතිගේ කතාවෙන් අපිට පැහැදිලි වුණේ මේ රටේ මහානායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඉන්නේ පන්සිල් දෙන්න පමණයි කියන හැගීම තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. මේකේ අවනම්බුව මහානායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලාටයි. මහානායක හාමුරුදුරුවන් වහන්සේලා තුට්ටුවකට සීමා කරලා ඔබවහන්සේලා ඉන්නේ අපිට බුද්ධම, ධම්මං, සංඝ කියන්න විතරයි කියන මතය උඩයි ඔහු ඒ ප්‍රකාශය කළේ.රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ඒ කියමන, ඒ කතාව මුළුමනින්ම අපි හෙළා දකිනවා.ඒ නිසා අපි එතුමාට කියනවා ඔබතුමා ගැලපෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට නෙවෙයි.ඔබතුමා ගැලපෙන්නේ චිත්‍රපටියකට විතරයි කියන එකයි අපිට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නෙ”