“එල්ටීටීඊ සුසාන භූමි අනුස්මරණ ස්ථාන ලෙස නම් කරන්න” – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් ශ්‍රීධරන්

0
1585
views

 

මිය ගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට අයත් සුසාන භූමි දෙකක් අනුස්මරණ ස්ථාන ලෙස නම්කරන මෙන් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවකට කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ අනුමැතිය පළ වී තිබෙනවා..

එම කමිටුව වෙත යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් ශ්‍රීධරන් විදෙස් මාධ්‍යක් වෙත පවසා ඇත්තේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල තිබූ එල්ටීටීඊ සුසාන භූමි විනාශ වී ඇති බැවින් ඥාතීන්ට සිය මිය ගිය පවුලේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් ගෞරව දැක්වීමට ස්ථානයක් නොමැති බවය.
උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල පිහිටි එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් මිහිදන් කරන ලද සුසාන භූමි දාහතක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී ඇති බව සඳහන් කර ඇති ශ්‍රීධරන්, ඒ අනුව කිළිනොච්චියේ මුලංගාවිල් හා කනකපුරම් යන ප්‍රදේශවල පිහිටි සොහොන් බිම් අනුස්මරණ ස්ථාන වශයෙන් ස්ථාපිත කළ යුතු බව පවසා තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වා ඇති උතුරු පළාත් මහ ඇමති සීවී විග්නේශ්වරන් පවසා තිබෙන්නේ එම යෝජනාව උතුරු පළාත් සභාවට ද ඉදිරිපත් කොට අදාළ සුසාන භූමි දෙක අනුස්මරණ ස්ථාන දෙකක් ලෙස නම් කිරීමට කටයුතු කරන බවය. එසේම එම සුසාන භූමි පිහිටි ඉඩම් රජයට අයත් බවත් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව පවසා තිබෙනවා.